Hvad er Find.dk?

Privatliv

Find.dk privatlivsbetingelser

Hvem er Find.dk
Find.dk der er ejet af CryLemon ApS, CVR-nummer 35229744, er en virksomhed, som opererer i Danmark. Vores privatlivspolitik er udviklet med det formål at opretholde et højt beskyttelsesniveau for privatlivets fred, samt at tydeliggøre Find.dk holdning til privatlivets fred og behandling af personoplysninger. Vi værner om vores kunders og brugeres private oplysninger og behandler personlige oplysninger i henhold til denne databeskyttelsespolitik samt i overensstemmelse med relevant lovgivning, herunder EU's Generelle Databeskyttelsesdirektiv (General Data Protection Regulation, 2016/679/EU; GDPR) og anden relevant national databeskyttelseslovgivning i Danmark ("databeskyttelseslovgivningen"). Vi har et ønske om at opretholde en høj grad af beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik vedrører samtlige produkter og tjenester, der leveres af Find.dk, herunder internettjenester og mobile applikationer. Visse produkter og tjenester, som Find.dk stiller til rådighed, kan være omfattede af særlige vilkår vedrørende behandling af personlige oplysninger, som du vil få besked om, når du benytter pågældende produkt eller tjeneste.

Generel beskrivelse af vores databehandling i praksis
Find.dk indsamler personoplysninger for blandt andet at kommunikere med og opfylde vores forpligtelser over for vores kunder og brugere i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået, og for at forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenester. Vi indhenter desuden personlige oplysninger med henblik på at vise dig tilpasset indhold og annoncer. Endvidere indhentes personlige oplysninger med henblik på at give og administrere din adgang til Find.dk's univers.

Find.dk anvender udelukkende dine personlige data til de formål, som de blev indsamlet til, og altid i overensstemmelse med indeværende privatlivspolitik samt relevant lovgivning.
Vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe de er påkrævede til opfyldelse af de behandlingsformål, der fremgår af denne databeskyttelsespolitik. Når dine personlige oplysninger ikke længere er relevante for det formål, de blev indhentet til, sletter eller anonymiserer vi dem tillige med eventuelle logger og sikkerhedskopier.
Medmindre du af Find.dk får besked om, at oplysningerne vil blive behandlet på en anden måde, behandler Find.dk kun personlige oplysninger til de formål, de blev indhentet til, og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og relevant lovgivning. Du kan lejlighedsvis modtage supplerende oplysninger om anden behandling af personlige oplysninger, hvis du forsøger at benytte specifikke produkter og tjenester, der leveres af Find.dk.

Lovgivningsmæssigt grundlag
Dit privatliv er vigtigt for Find.dk, og vi behandler derfor dine personlige data i overensstemmelse med relevant privatlivslovgivning. Vi behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig samt behandle henvendelser og tjenester ydet af vores kundeservice. Vi anvender også dine personlige oplysninger, når vi har en legitim interesse, såsom direkte markedsføring til dig. Når det kræves, beder vi om dit samtykke.

Hvilke oplysninger indhentes og med hvilket formål?
Annonceoplysninger
Find.dk leverer tjenester hvor vi indhenter og oplyser navne, telefonnumre og adresser på registrerede annoncer. Disse oplysninger leveredes oprindeligt af telefonselskaberne til abonnementsinformationsformål. Vi kan desuden indhente og oplyse navne og adresser på personer uden et telefonnummer.

Oplysningerne indsamles efter §31 i LBK 128 af 7/2-2014, og oplysningerne slettes, når vi har modtaget en sletning fra teleselskabet eller efter ønske fra brugeren.

Når du selv opretter annoncer på Find.dk godkender du vores annoncepolitik om at alle de data du oplyser, skal være valide og korrekte. Vi passer godt på disse oplysninger, og gemmer dem så længe vi behandler dine data. Du vedligeholder, tilretter og sletter selv dine annoncer. Følgende data kan gemmes hos os:

 • Personlige oplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
 • Kontooplysninger: brugernavn, adgangskode (gemt i krypteret format)
 • Beskrivelsesteksten, som brugeren kan skrive om sig selv
 • De tilbud og anmodninger, som brugeren har lagt til tjenesten
 • Den givne og modtagne feedback og badges
 • Statistiske data om servicebrug, f.eks. antal gange brugeren har logget ind

Direkte markedsføring
Vi benytter personlige oplysninger til direkte markedsføring under overholdelse af lovgivningen og branchepraksis. Dette betyder at vi kontakter dig som modtager direkte, i stedet for gennem massekommunikation, med den hensigt at få et svar fra dig. Vi kan desuden videregive den slags personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere der ønsker at tilbyde dig direkte markedsføring. I nogle tilfælde behandles personlige oplysninger med henblik på at levere andre tjenester end Find.dk´s egne. I så fald kan Find.dk behandle personlige oplysninger på vegne af og i overensstemmelse med anvisninger fra en tredjepart, f.eks. en reklamepartner.

Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tolv måneder efter, at oplysningerne er indsamlet.

Statistiske formål
Til statistiske formål og for at analysere din søgeadfærd kan Find.dk indsamle oplysninger om, hvordan du som bruger benytter vores produkter og tjenester. Find.dk kan også indsamle information om markedstendenser med det formål at afklare den fremtidige efterspørgsel efter og udvikling af vores produkter og tjenester.

Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Desuden indhentes oplysninger for at forbedre vores produkter og tjenester samt gøre dem mere brugervenlige, holde øje med, om de fungerer korrekt og give besked om nedbrud. Den slags oplysninger indhentes f.eks. med hjælp fra Google analytics, Adobe Analytics, Google Firebase Crashlytics og Facebook under brug af cookies, der ikke indeholder personlige oplysninger. Du finder flere oplysninger om cookies, samt hvordan du kan blokere cookies, i vores Cookiepolitik.

Vi benytter IP-adresser til f.eks. at diagnosticere problemer på vores servere og netværk samt administrere vores internettjenester. Vi benytter desuden IP-adresser til statistiske formål.

Resultat af markedsføring hos Find.dk
For at måle resultaterne af Find.dk's annoncer inden for rammerne af Find.dk's tjenester og produkter som f.eks. hjemmeside, SEO og anden annoncering, bruges Google Analytics eller lignende teknologi af kunden. Find.dk anvender dette resultat i anonymiseret form.

Dit elektroniske udstyr
Find.dk indsamler oplysninger om dit elektroniske udstyr, såsom mobil, computer og tablet, samt om din internetforbindelse. Disse oplysninger inkluderer dem, der er genereret af servicelogger og andre værktøjer, herunder dit operativsystem, browser version, IP-adresse, cookies og unikke identifikatorer. Vi gør dette for at forbedre personlige tilbud til kunder og brugere.
Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Forebyggelse af misbrug
For at forhindre, begrænse og undersøge forskellige former for misbrug af og ulovlige aktiviteter på Internettet bruger vi personlige oplysninger om brugernes aktiviteter og elektronisk udstyr. Med misbrug af internettet menes for eksempel ID-kapring, svig og chikane.
Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Samtykke til behandling af dine personlige oplysninger
I tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav om indhentning af samtykke for behandling af bestemte typer personlige oplysninger eller bestemte former for behandling, vil et sådant samtykke blive indhentet fra dig, før vi behandler personlige oplysninger.

Oplysningerne behandles på grundlag af samtykke, GDPR 6 (1) (a), og gemmes så længe som krævet til formålet, se ovenfor, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Følsomme oplysninger og personer under 13 år
Vi indhenter eller behandler aldrig personlige oplysninger, der kan anses for følsomme, f.eks. helbredsoplysninger. Vores tjenester er ikke beregnede til at benyttes af personer under 13 år, og Find.dk indhenter ikke forsætligt personlige oplysninger vedrørende personer yngre end det. Hvis du bliver opmærksom på, at dit barn har afgivet personlige oplysninger til os uden dit samtykke, bedes du kontakte os.

Facebook
Ved at skrive opdateringer og kommentarer på Facebook ("Facebook-information") muliggør du at Find.dk kan behandle og dele sådanne Facebook-oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Placeringsafhængige tjenester
Med det formål at levere dig placeringsafhængige produkter og tjenester kan Find.dk indhente, benytte og udveksle præcise placeringsoplysninger, herunder den geografiske placering i realtid af din computer eller enhed. Vi benytter forskellige teknologier til at fastslå placeringen, f.eks. GPS, Bluetooth og din IP-adresse, foruden Wi-Fi-hotspots og placeringer af sendemaster.

Oplysningerne behandles på grundlag af berettiget interesse, GDPR 6 (1) (f), og oplysningerne slettes tre år og en måned efter, at oplysningerne er indsamlet.

Overførsel af personlige data til vores partnere (trediepart)
Find.dk kan videresende oplysninger om din søgeadfærd i vores produkter og tjenester til vores samarbejdspartnere (herunder Sharetribe, Stribe, Amazon, Facebook, Instagram, Mailchimp mf.). Dine personline oplysninger gives til vores samarbejdspartnere med henblik på at fuldføre leveringen af vores tjenester til dig.

Vi vil ikke videregive personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre lovgivningen forpligter os til at gøre det. Dine personlige oplysninger kan imidlertid blive videresendt til og behandlet af tredjepartsudbydere, der udfører tjenester for Find.dk (databehandlere), for at disse virksomheder kan udføre de tjenester som vi anmoder dem om. Kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ovenstående mål, videregives til partnere. Samtlige tredjepartsudbydere skal følge vores anvisninger og alle relevante databehandleraftaler samt andre aftaler, der måtte være indgået mellem Find.dk og dennes tredjepartsleverandører. Virksomheden skal også indføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger.

Myndigheder
Find.dk kan videregive personlige oplysninger til en tredjepart som f.eks. politi eller andre myndigheder som led i strafferetlig efterforskning, eller hvis Find.dk i øvrigt er forpligtet til det i medfør af lovgivningen eller en myndighedskendelse.

Sikkerhed og fortrolighed
internettjenester tilhørende og kontrollerede af Find.dk har et højt sikkerhedsniveau, der har til formål at beskytte personlige oplysninger under Find.dk´s kontrol. Find.dk vil kun behandle personlige oplysninger med de formål, som de er indhentet til, samt som beskrevet ovenfor. Personlige oplysninger vil kun blive gjort tilgængelige for bemyndigede medarbejdere, hvis arbejdsopgaver gør det nødvendigt for dem at behandle personlige oplysninger. Personlige oplysninger behandles ikke længere end påkrævet for det konkrete formål. Vi opfylder fuldt ud vores lovmæssige forpligtelser samt vores interne retningslinjer for at gemme oplysninger.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af dine personlige oplysninger, så kun bemyndigede personer har adgang til personlige oplysninger. Vi har desuden indført interne retningslinjer for sikker behandling af personlige oplysninger.

Hvor bliver dine oplysninger behandlet?
Vi bruger Amazon Web Service (AWS) cloud-hosting, placeret i East USA Data Center. Vores samarbejdspartner Sharetribe har underskrevet en DPA med AWS, der inkluderer de modal-klausuler, som EU i øjeblikket kræver for at sikre, at datalagringspartneren uden for EU-området har tillid nok til at blive brugt. Dataene gemmes i en database, hvor adgangen er begrænset til Find.dk, samt de Sharetribe-medarbejdere, der har brug for dem til arbejdet. Med nogle kritiske oplysninger tager vi ekstra foranstaltninger. For eksempel gemmes brugeradgangskoder kun i et krypteret format. Kreditkortoplysninger gemmes ikke på vores servere, kun hos betalingsudbyderens tjenester, der er specialiseret i håndtering af betalingsdata.

Eksterne link
Find.dk's internettjenester og mobilapplikationer kan indeholde links til eksterne internettjenester, der ikke kontrolleres af Find.dk. Hvis du følger et link til en eksternt internettjeneste, anbefales det at læse de principper for behandling af personlige oplysninger og brug af cookies, der er gældende for den eksterne internettjeneste.

Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?
Vi er lovgivningsmæssigt forpligtede til at sikre at dine oplysninger er retvisende og ajourførte. Du opfordres derfor til at hjælpe os med at opfylde vores forpligtelser ved at give os så præcise oplysninger som muligt ved oprettelsen og redigeringen af dine annoncer.

Du kan når som helst påberåbe dig dine rettigheder i relation til de personlige oplysninger, som vi behandler:

 • Ret til indsigt og rettelse: Du har ret til at kræve adgang til personlige oplysninger vedrørende dig selv. Hertil hører f.eks. retten til at få at vide om der finder behandling sted af personlige oplysninger vedrørende dig eller ej, hvilke personlige oplysninger der behandles, og formålet med behandlingen. Du har desuden ret til at forlange forkerte eller mangelfulde personlige oplysninger rettet.
 • Ret til afvisning: Du har ret til at nægte behandling af personlige oplysninger, herunder f.eks. behandling af dine personlige oplysninger med henblik på markedsføring, eller hvor vores behandling af dine personlige oplysninger i øvrigt bygger på et berettiget formål.
 • Ret til sletning: Du kan ligeledes forlange dine personlige oplysninger slettet, f.eks. hvis de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev indhentet til, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis lovgivningen kræver, at de personlige oplysninger slettes. 
 • Ret til dataoverførsel: Hvis personlige oplysninger om dig som du selv har afgivet, behandles automatisk med dit samtykke eller i henhold til en aftale mellem dig og Find.dk, kan du forlange at få dem udleveret i et struktureret, gængs, maskinlæsbart format. Du kan ligeledes forlange at få personlige oplysninger overført til en anden databehandler, såfremt det er teknisk muligt.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: I tilfælde, hvor behandlingen forudsætter dit samtykke, har du ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke til denne behandling.
 • Framelding af markedsføring: Vi vil desuden, hver gang vi udsender markedsføringsmaterialer, give dig mulighed for at framelde dig fremtidig markedsføring. Du kan desuden når som helst framelde dig markedsføring ved at kontakte os.

Hvis du ønsker at klage til en national tilsynsmyndighed over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du gøre det ved at henvende dig til din lokale databeskyttelsesmyndighed. (Ved "lokal" forstås den stat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor den påståede videregivelse af oplysninger har fundet sted. Den relevante myndighed er Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Ændringer til databeskyttelsespolitikken
Denne databeskyttelsespolitik kan ændres regelmæssigt, så det anbefales at besøge dette link regelmæssigt for at være på forkant med den seneste udgave af databeskyttelsespolitikken. Datoen for den seneste udgave er vist foroven i denne databeskyttelsespolitik.

Find.dk privatlivsbetingelser af 01-07-2022